Author Details

de Coninck-Smith, Ning

  • Vol 2, No 2 (2015) - Book Reviews
    Review: Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900
    Details  PDF


ISSN: 2001-9076