Author Details

Beach, Dennis

  • Vol 3, No 2 (2016) - Book Reviews
    Review (English): Mattias Börjesson, Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969–1999
    Details  PDF


ISSN: 2001-9076