Author Details

Berner, Boel

  • Vol 2, No 2 (2015) - Book Reviews
    Review: Åsa Broberg, Utbildning på gränsen mellan skola och arbete: Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918–1971
    Details  PDF


ISSN: 2001-9076