Vol 5, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Tidlige skoleforbindelser: Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19. århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen PDF
Merethe Roos 3-25
Vocational Education and Industrial Relations: Sweden 1910–1975 PDF
Tobias Karlsson, Fay Lundh Nilsson, Anders Nilsson 27-50
(Inter)nationalistisk folkbildning: Säkerhetspolitik, nationalism och opinionsbildning i den svenska folkhögskolans mobilisering för utvecklingsfrågor 1950–1969 PDF
Sofia Österborg Wiklund 51-72
Differentiation of Students in the Early Danish Welfare State: Professional Entanglements Between Educational Psychologists and Psychiatrists PDF
Christian Ydesen, Bjørn Hamre, Karen E. Andreasen 73-96

Book Reviews

Review (Swedish): Fredrik Bertilsson, Frihetstida policyskapande: Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766 PDF
Henrik Ågren
Review (Swedish): Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000 PDF
Henrik Åström Elmersjö
Review (Danish): Peter Bernhardsson, I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880 PDF
Charlotte Appel
Review (Swedish): Tobias Dalberg, Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft PDF
Per Wisselgren


ISSN: 2001-9076