Vol 4, No 1 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Notes from the Editors PDF
Henrik Åström Elmersjö, Anna Larsson 1-2

Articles

A Diversity of Schools: The Danish School Acts of 1814 and the Emergence of Mass Schooling in Denmark PDF
Christian Larsen 3-28
Silvi-kulturella möten: Sveriges lantbruksuniversitet och högre skoglig utbildning i Etiopien 1986–2009 PDF
Karl Bruno 29-51
From Seminar to University: Dismantling an Old and Constructing a New Teacher Education in Finland and Sweden, 1946–1979 PDF
Björn Furuhagen, Janne Holmén 53-81

Book Reviews

Review (Norwegian): Andreas Åkerlund, Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden PDF
Svein Ivar Angell i-ii
Review (English): Daniel Lövheim, Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle PDF
Annette Lykknes iii-iv
Review (Norwegian): Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia PDF
Hans Petter Ulleberg v-vi
Review (Swedish): Urban Claesson (ed.), Fostran och bildning för en annan modernitet PDF
Sten Dahlstedt xii-ix


ISSN: 2001-9076