Vol 3, No 1 (2016)

Special Issue: The Sixth Nordic Conference on the History of Education

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Notes from the Editors PDF
Sara Backman Prytz, Lisa Rosén Rasmussen 1-2

Articles

Curriculum History in Europe: A Historiographic Added Value PDF
Daniel Tröhler 3-24
Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century PDF
Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo 25-45
”En ny musikuppfostran”: Reformpedagogiska anspråk i Siljanskolans bildningsinnehåll PDF
Juvas Marianne Liljas 47-74
Building Social Capital Through Civic Education in VET: A Comparative Study of Finland and Luxembourg (1960–1970) PDF
Matias Gardin 75-94
Samernas folkhögskola och de samiska språken 1942–1990 PDF
Johan Hansson 95-119

Book Reviews

Review: Sara Backman Prytz, Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–1945 PDF
Björn Norlin 121
Review: Per Höjeberg, Utmaningarna mot demokratins skola: Den svenska lärarkåren, nazismen och kommunismen 1933–1945 PDF
Janne Holmén 123
Review: Anne Katrine Gjerløff, Anette Faye Jacobsen, Ellen Nørgaard and Christian Ydesen, Da skolen blev sin egen: 1920–1970. Dansk skolehistorie 4 PDF
Harald Thuen 126
Review: Ning de Coninck-Smith, Lisa Rosén Rasmussen and Iben Vyff, Da skolen blev alles: Tiden efter 1970. Dansk skolehistorie 5 PDF
Henrik Román 128
Review: Anna Larsson and Björn Norlin (eds.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe PDF
Christina Florin 131
Review: Karen E. Andreasen, Mette Buchardt, Annette Rasmussen and Christian Ydesen (eds.), Test og prøvelser: Oprindelse, udvikling, aktualitet PDF
Christian Lundahl 135


ISSN: 2001-9076