Vol 2, No 2 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Notes from the Editors PDF
David Sjögren, Henrik Åström Elmersjö 1-2

Articles

Educating for Peace: The Role and Impact of International Organisations in Interwar and Post-War Danish School Experiments, 1918–1975 PDF
Karen Egedal Andreasen, Christian Ydesen 3-25
Skolämnen och moralisk fostran: En komparativ studie av samhällskunskap och livskunskap PDF
Joakim Landahl 27-47
The Rise of the Knowledge School and Its Relation to the Resurrection of Bildung PDF
Tomas Wedin 49-67

Book Reviews

Review: Åsa Broberg, Utbildning på gränsen mellan skola och arbete: Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918–1971 PDF
Boel Berner 69-73
Review: Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919–1939 PDF
Harry Haue 73-77
Review: Charlotte Appel and Morten Fink-Jensen, Da læreren holdt skole: Tiden før 1780. Dansk skolehistorie 1 PDF
Tone Skinningsrud 77-79
Review: Christian Larsen, Erik Nørr and Pernille Sonne, Da skolen tog form: 1780-1850. Dansk skolehistorie 2 PDF
Lars Petterson 79-81
Review: Anne Katrine Gjerløff and Anette Faye Jacobsen, Da skolen blev sat i system 1850– 1920. Dansk skolehistorie 3 PDF
Loftur Guttormsson 81-83
Review: Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900 PDF
Ning de Coninck-Smith 83-84
Review: Karen Vallgårda, Imperial Childhoods and Christian Mission: Education and Emotions in South India and Denmark PDF
Julia Nordblad 84-85


ISSN: 2001-9076