Vol 1, No 2 (2014)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Notes from the Editors PDF
Anna Larsson, David Sjögren 1–2

Articles

The Social Making of Educational Theory: Unraveling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory PDF
Christian Sandbjerg Hansen, Trine Øland 3–26
Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium: Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 PDF
Randi Skjelmo 27–42
Rektor C.J.L. Almqvist och personlighetsprincipen PDF
Annika Ullman 43–61
Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen PDF
Lars Elenius 63–85
The Ascent of Educational Psychology in Denmark in the Interwar Years PDF
Bjørn Hamre, Christian Ydesen 87–111


ISSN: 2001-9076