Vol 1, No 1 (2014)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History PDF
Björn Norlin, David Sjögren 1-5

Articles

Changes in Schooling Arrangements and in the Demographic and Social Profile of Teachers in Iceland, 1930–1960 PDF
Ólöf Garðarsdóttir, Loftur Guttormsson 7-20
Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige PDF
Kristina Ledman 21-43
Trondenes Seminarium: Et lærdomsmiljø grunnlegges PDF
Liv Helene Willumsen 45-58
Progressiva koalitioner, (inter)nationella influenser och kunskapsmätningar i reformarbetet med svensk läroplan, ca 1930–1950 PDF
Christian Lundahl 59-79


ISSN: 2001-9076